• Kültür Mah.Atatürk Blv.Beyaz Saray Avm.Kat4:No:84 Muş
  • Çalışma Saatlerimiz :08:30-09:30

Sigortacılık, belirsizlikleri azaltarak riskleri yönetmeyi ve beklenmedik durumlara karşı korunmayı sağlayan kritik bir sektördür. Hayatın her alanında, bireylerin ve işletmelerin karşılaşabileceği risklere karşı güvence sağlama amacıyla sigorta çözümleri sunulmaktadır. Bu alanda hizmet veren firmalar, çeşitli sigorta türleriyle ve özelleştirilmiş hizmetlerle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Bina Tamamlayıcı Sigorta

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI NEDİR?

İnşaat tamamlama sigortası özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut inşaatı projelerinde inşaat firmasının iflas etmesi ve/veya taahhüt ettiği projeyi ihmalen tamamlayamaması veya kasten bırakması halinde inşaatın kaldığı yerden devam ettirilerek bitirilmesi ve iş sahiplerine teslim edilmesini garanti altına alan bir sigorta ürünüdür.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla, 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren tüketicinin konutunu peşin veya taksitle ödemesini Ön Ödemeli Konut Satışları olarak düzenlemiş idi. Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik 27/11/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketicilerin mağduriyetine yol açan bina ve projelerin yarım kalması ya da hiç başlanmaması riskine karşı inşaat firmaları için, BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI nın yapılması ya da diğer teminatlardan en az birinin verilmesi mecburi hale gelmiştir. Konut sahibi olmak amacıyla yüksek bedeller ödemiş olan tüketicilerin inşaat şirketi iflas etse bile Bina Tamamlama Sigortası sayesinde konutları edinmeleri sağlanmış olacaktır.

Ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile inşaat firmaları tüketicilere yönetmelikte belirtilen Bina Tamamlama Sigortası veya banka teminat mektubu, hak ediş sistemi veya bağlı kredi gibi teminatlardan en az bir tanesini sağlamak zorundadırlar.

Yönetmeliğe göre, inşaat firmasının tüketici ile sözleşme imzalayabilmesi için öncelikle inşaat ruhsatını alması zorunludur.

Tüketiciye konut satış sözleşmesi imzalanmadan bir gün önce Ön Bilgilendirme Formu düzenlenecektir. Bu formda aşağıdakiler bulunacaktır.

  • Satılacak konutun ada, pafta, parsel, blok, konum, kat bilgileri ile bağımsız bölümün net ve brüt metrekareleri
  • Konutun vergi masrafı dahil tüm değeri, faiz var ise faiz oranı
  • Tüketicinin sözleşmeden dönme ya da cayma hakkına ilişkin detaylar
  • Konutun teslim tarihi, inşaat ruhsatının alınma tarihi, yönetim planında belirlenen giderler (tüketicinin ödeyeceği aidat kalemleri)
  • Verilecek teminat hakkında detaylar

Konut satın almak isteyen tüketiciye ön bilgilendirme formuna ek olarak kat planı, mahal listesi, bağımsız bölüm planı ve vaziyet planı verilecektir.

Yapılacak olan Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, kat irtifakı tapusunun tescilinin yanı sıra yapılacak yazılı sözleşme veya noterden düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi ile düzenlenir. Aksi takdirde yapılan sözleşme geçersiz sayılacaktır. Yapılan sözleşmenin kanun gereğince tapuya tescili gereklidir.

Tüketici 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemesi yapmadan sözleşmeden dönebilecektir.

Tüketici konut kendisine teslim veya devir edilinceye kadar sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda tüketici noter vasıtası ile bildirim yapacaktır. Dönme hakkını kullanan tüketici vergi, harç ve masraflar ile sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat ödeyecektir. Ancak tüketici iflas ederse, inşaat firması bir daireyi birden fazla kişiye satarsa ve projede değişiklik yapar ve tüketici bunu kabul etmezse vergi, harç, masraflar ile sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat ödemeden de sözleşmeden dönülebilecektir.